Föreningen Haro verkar för hemmaföräldrar

Ett av de svåra beslut som föräldrar behöver fatta är huruvida de ska jobba heltid eller vara hemma med barnen. Vilket alternativ som passar dig bäst beror på hur din målsättning ser ut, vilken filosofi du har kring föräldraskapet och vilka resurser du har att tillgå. Om du har bestämt dig för att bli hemmaförälder kan du med fördel gå med i föreningen Haro. De har varit verksamma sedan 1981 och verkar för att organisera hemmaföräldrar.

Haro vill sprida kunskap om de behov som barn har samt arbeta för att stärka föräldrar. Dessutom vill de göra det möjligt för föräldrar att ordna med barnomsorg i hemmet. Om detta är frågor som är viktiga för dig bör du inte tveka inför att läsa mer om deras förening och överväga att gå med i den!

Haro ser fördelar med föräldrar som är hemma med barnen

Som du säkert har förstått ser denna förening stora fördelar med att låta föräldrarna vara hemma och ta hand om barnen. Men vilka är då egentligen fördelarna med detta, kanske du undrar? Några exempel på sådana fördelar är att detta alternativ har visat sig resultera i:

  • Förbättrade skolresultat. Ett vanligt problem idag är att många av landets föräldrar är alltför upptagna för att kunna hjälpa sina barn med läxorna. Detta leder till stora klyftor där vissa barn presterar betydligt sämre i skolan än andra. Det har visat sig att barn till hemmaföräldrar ofta får bättre resultat i skolan än barn till föräldrar som arbetar utanför hemmet. Detta kan ha att göra med att föräldrar som är mer närvarande hemma kan ägna mer tid åt sina barns skolgång och prestation.
  • Minskade kostnader för barnomsorg. En annan stor vinning med det hemmaföräldraskap som Haro förespråkar är minskade kostnader för barnomsorg. Familjer där föräldrarna arbetar utanför hemmet genererar ett ökat behov av extern barnomsorg jämfört med familjer där föräldrarna är hemma. Det finns med andra ord även en ekonomisk vinning med att kunna erbjuda möjligheter till barnomsorg i hemmet.
  • Minskad stress för barnen. Ytterligare en fördel är att de barn som får vara hemma mer är mindre stressade. Det har nämligen visat sig i studier att majoriteten av alla barn som får extern barnomsorg upplever en ökad stress i den miljön jämfört med hemmavid.

Posted

in

by

Tags: