Vad är Fiss.se?

Vad är Fiss.se?

Fiss.se är en webbportal som syftar till att hjälpa till med föräldraskap – genom att ge goda råd och samla tips. Målet som Fiss.se har är att besökarna ska kunna erbjuda barnen goda förutsättningar till ett gott liv – och en god uppväxt.

Hemsidans mål och syfte

”Barn är vår framtid”. Det öppnar Fiss.se med på undersidan ”Om oss”. De understryker att det är de vuxnas uppgift att den framtiden ska bli så ljus som möjligt. Deras ambition med hemsidan är följande:

  • Ge goda råd, tips och tankar kring barn och uppfostran
  • Leverera konkreta och relevanta fakta
  • Ge föräldern rätt förutsättningar för att barnet ska få bästa möjliga start och resa genom livet.

Bakgrund

De som arbetar med hemsidan har bakgrund inom vård och omsorg, samt inom skola. De är också föräldrar – så de vet att barnuppfostran kan vara svårt ibland.

Ämnen på Fiss.se

Fiss.se fördjupar i sig i ett antal ämnen på sin webbplats. De är som följer

  • Barns rättigheter i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter barn har i Sverige. Fiss.se skriver att Sverige är duktiga på att skydda barn från diskriminering, våld och hot. De menar till exempel att samarbetet mellan polis, kommun, skola och socialtjänst är något som bidrar till att Sverige, internationellt sett, ligger i framkant när det gäller trygghet för barnen. De skriver samtidigt att det dock är långt ifrån att vara perfekt.
  • Du kan även läsa mer om skolpengen, som infördes i Sverige år 1992. Tanken är att antalet elever ska ligga till grund för skolans finanser, snarare än att offentliga pengar betalas ut i klumpsummor. Pengen ska inte bara täcka kostnaderna för undervisning, utan även elevhälsa samt mat. Hur mycket som ska betalas ut per elev, är upp till varje kommun att besluta. Skolpengen kan dessutom flyttas från en kommun till en annan.

Veckopeng. Hur mycket barnen ska få i veckopeng tycks ständigt vara ett ämne för diskussion. Och visst finns det många åsikter kring det – men inte just några regler. Fiss.se skriver om att veckopeng är en mycket bra idé; det lär barnet att hushålla med resurser och att hantera pengar överlag. Här finns också information för hur stor veckopeng svenska barn i olika åldrar får.


Publicerat

i

av

Etiketter: